ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

Όροι Χρήσης

Α. H εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.» και τον δ.τ. «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ», η οποία εδρεύει στο Δ. Περιστερίου Αττικής, Λεωφ. Κηφισού 136, έχει Α.Φ.Μ. 800764388 και εκπροσωπείται κατά το νόμο, με στόχο τη βελτιστοποίηση της επικοινωνίας με υποψήφιους Εργαζομένους, δημιούργησε στο διαδικτυακό ιστότοπο https://www.jobs.sklavenitis.gr την ψηφιακή πλατφόρμα Υποβολής Αιτήσεων Πρόσληψης.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης, διέπουν τη λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας Υποβολής Αιτήσεων Πρόσληψης, με την περιήγησή σας στην οποία, ή/και τη μέσω αυτής χρήση των παρεχόμενων δυνατοτήτων, τεκμαίρεται ότι έχετε λάβει πλήρη γνώση των παρόντων και τους αποδέχεστε ανεπιφύλακτα. Οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο μπορούμε να τροποποιούμε/επικαιροποιούμε το περιεχόμενο του ιστότοπου https://www.jobs.sklavenitis.gr και τους παρόντες Όρους Χρήσης, με έναρξη της ισχύος της εκάστοτε τροποποίησης/επικαιροποίησης από την ανάρτησή της σε αυτήν.

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το σύνολο του περιεχομένου της πλατφόρμας Υποβολής Αιτήσεων Πρόσληψης στον διαδικτυακό μας ιστότοπο https://www.jobs.sklavenitis.gr, συμπεριλαμβανομένων των διακριτικών τίτλων, εμπορικών σημάτων, κειμένων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, απεικονίσεων, ψηφιακών αρχείων, λογισμικού, εφαρμογών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή των συνεργατών/προμηθευτών/παρόχων μας και διέπεται από το εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές νομικό πλαίσιο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Κάθε είδους αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μετάφραση, συλλογή και χρήση περιεχομένου του, τμηματικά ή συνολικά, ως και η οποιαδήποτε μεταφόρτωση ή αντιγραφή δεδομένων και πληροφοριών προς τρίτους, και σε κάθε περίπτωση η με οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση του περιεχομένου της ψηφιακής πλατφόρμας Υποβολής Αιτήσεων Πρόσληψης απαγορεύονται, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας, ή του ανά περίπτωση Δικαιούχου.

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

Χρήση της πλατφόρμας Υποβολής Αιτήσεων Πρόσληψης μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε. Την αποκλειστική ευθύνη για τα στοιχεία που δηλώνονται ανά πεδίο φέρει ο χρήστης. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώσουμε αναλήθεια των δηλωθέντων στοιχείων διατηρούμε το δικαίωμα ακύρωσης της υποβολής σας.

Κατά την περιήγησή σας και την χρήση των παρεχόμενων στην ψηφιακή πλατφόρμα Υποβολής Αιτήσεων Πρόσληψης δυνατοτήτων οφείλετε, εφαρμόζοντας τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, να απέχετε από κάθε παράνομη, αθέμιτη και καταχρηστική πρακτική αντίθετη προς τους παρόντες Όρους Χρήσης και το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Σε περίπτωση έγερσης οποιασδήποτε αξίωσης σε βάρος μας από οποιασδήποτε μορφής παράβασης χρήστη σχετιζόμενη με τη λειτουργία του ισότοπου https://www.jobs.sklavenitis.gr επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας.

Δ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου της ψηφιακής πλατφόρμας https://www.jobs.sklavenitis.gr να διέπεται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα και εφαρμόζουμε κάθε δυνατό μέτρο για την προστασία του από ηλεκτρονικές επιθέσεις και κακόβουλο λογισμικό. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο -ενδεχομένως και για λόγους εκτός της σφαίρας ευθύνης μας- διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε, προσωρινά, ολικά ή μερικά, το περιεχόμενο και τη διαθεσιμότητά του ιστότοπου.

Σε καμμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν υφίσταται οποιουδήποτε είδους ευθύνη μας για οποιαδήποτε τυχόν ζημία προκληθεί στο χρήστη εξ αφορμής της χρήσης της ψηφιακής πλατφόρμας Υποβολής Αιτήσεων Πρόσληψης -η οποία υποχρεωτικά θα πρέπει να συνδυάζεται με τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου ασφάλειας από τον ίδιο-, ή/και των μέσω αυτού παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

Ε. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΡΙΤΩΝ (links)

Η ψηφιακή πλατφόρμα Υποβολής Αιτήσεων Πρόσληψης ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους, υπό την αποκλειστική ευθύνη τρίτων φορέων ως προς τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες τους, τους όρους επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και την εν γένει λειτουργία τους ουδεμία ευθύνη φέρουμε, ακόμα και σε περίπτωση ζημίας του χρήστη κατά την περιήγησή του σε αυτούς

Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τη χρήση των υπηρεσιών της πλατφόρμας Υποβολής Αιτήσεων Πρόσληψης (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ) και την Πολιτική Cookies .

ΣΤ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
Σε περίπτωση διαφοράς σχετικής με τους παρόντες όρους θα καταβληθεί καλόπιστα κάθε προσπάθεια εξώδικης επίλυσης, άλλως αρμόδια κρίνονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. Τυχόν μη άσκηση των δικαιωμάτων μας εκ των παρόντων δε συνεπάγεται παραίτησή μας από αυτά.
Σε περίπτωση κατά την οποία επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αναφορικά με το περιεχόμενο της πλατφόρμας Υποβολής Αιτήσεων Πρόσληψης, ή τους παρόντες όρους μπορείτε να μας αποστείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@sklavenitis.com .